Where autumn meets winter
Where autumn meets winter
Prime nevicate autunnali imbiancano i fianchi dell'Etna

13 Novembre 2019

| (Etna Park) |